Restitutie Baanhuur | Winter 2020-2021

Teruggave vooruitbetaalde baanhuur

i.v.m. sluiting vanaf 15-12-2020

Toelichting

Ten gevolge van de coronamaatregelen hebben wij de binnenbanen moeten sluiten vanaf 15 december 2020. De sluiting houdt, naar verwachting, aan tot het eind van het winterseizoen op 1 april aanstaande.

Het is al eerder gemeld in onze nieuwsbrief, als contractant heeft u recht op volledige teruggave van de baanhuur voor de niet gespeelde speeldagen. Het bestuur van Park Startbaan wil de terugbetaling van de baanhuur zo spoedig mogelijk afhandelen.

Het exacte bedrag is voor elke contractant verschillend maar globaal gaat het om meer dan de helft van het factuurbedrag. (tussen 54% en 62%) Voor de feestdagen is al in het huurbedrag gecompenseerd.

Reacties op de berichtgeving in onze nieuwsbrief geven aan, dat een aantal contractanten van mening is, dat het financiële risico voor de sluiting niet alleen bij de verhuurder hoeft te liggen. Baanhuurders kunnen ook bereid zijn een deel van de teruggave te doneren, omdat de kosten voor de verhuurder gewoon doorlopen.
Daarom willen wij u, als contractant, de mogelijkheid geven om in overleg met uw medespelers een keuze te maken tussen een volledige, of een gedeeltelijke teruggave.
Kiezen voor een gedeeltelijke teruggave betekent, dat u dan in feite een donatie doet aan de Park Startbaan.

Daarnaast en los daarvan kunt u ervoor kiezen om de restitutie in mindering te laten brengen op de baanhuurkosten van het volgende winterseizoen. Dan vindt u dat terug in het verlaagde factuurbedrag.

Wij vragen van u beide keuzes op dit formulier aan te geven (tweemaal een kruisje zetten) en het formulier vóór 1 april 2020 aan ons op te sturen. Wij zorgen dan voor een snelle afhandeling.

Voor een goed begrip: donatie is geheel vrijwillig! De voorgelegde keuze verplicht u tot niets. Maar wilt u ons steunen, dan zijn wij u veel dank verschuldigd.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Park Startbaan,

  Formulier restitutie vooruitbetaalde baanhuur

  Gegevens contracthouder

  Gegevens baanhuur

  Gebruik voor elke contractbaan een nieuw formulier.

  Restitutie en vrijwillige bijdrage

  Bijdrage financieel risico (*):

  Akkoord (*):

  (*) deze velden zijn verplicht om in te vullen.