Restitutie Baanhuur | Winter 2021-2022

Teruggave baanhuur

i.v.m. avondlockdown vanaf 28-11-2021 (vanaf 17 uur) en volledige sluiting van 19-12-2021 tot 15-01-2022

Toelichting

Ten gevolge van de coronamaatregelen hebben wij dit winterseizoen de binnenbanen eerst gedeeltelijk en later geheel moeten sluiten.

Het is al eerder gemeld in onze nieuwsbrief, als contractant heeft u recht op volledige teruggave van de baanhuur voor de niet gespeelde speeldagen. Het bestuur van Park Startbaan wil de terugbetaling van de baanhuur zo spoedig mogelijk afhandelen.

Het exacte bedrag is voor elke contractant verschillend. Contractanten vanaf 17.00 uur hadden 7 weken sluiting en bij de contractanten tot 17.00 uur gaat het om 4 weken sluiting. De feestdagen zoals Kerstmis en Nieuwjaar waren al in het factuurbedrag afgetrokken.

Reacties op de berichtgeving in onze nieuwsbrief geven aan, dat een aantal contractanten van mening is, dat het financiële risico voor de sluiting niet alleen bij de verhuurder hoeft te liggen. Baanhuurders kunnen ook bereid zijn een deel van de teruggave te doneren, omdat de kosten voor de verhuurder gewoon doorlopen.
Daarom willen wij u, als contractant, de mogelijkheid geven om in overleg met uw medespelers een keuze te maken tussen een volledige, of een gedeeltelijke teruggave.
Kiezen voor een gedeeltelijke teruggave betekent, dat u dan in feite een donatie doet aan de Park Startbaan. Wij stellen dit zeer op prijs!

Daarnaast en los daarvan kunt u ervoor kiezen om de restitutie in mindering te laten brengen op de baanhuurkosten van het volgende winterseizoen 2022-2023. Dan vindt u dat terug in een verlaagd factuurbedrag het volgend seizoen.

Wij vragen van u beide keuzes op dit formulier aan te geven (tweemaal een kruisje zetten) en het formulier vóór 15 februari 2022 aan ons op te sturen. Wij zorgen dan voor een snelle afhandeling.

Voor een goed begrip: donatie is geheel vrijwillig! De voorgelegde keuze verplicht u tot niets. Maar wilt u ons steunen, dan zijn wij u veel dank verschuldigd.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Park Startbaan

N.B.1 Het akkoord gaan met verrekenen van de baanhuur met de betaling van de baanhuur in het volgend seizoen houdt niet in, dat er al een nieuw contract voor het komend seizoen is gesloten. Voor het nieuwe seizoen ontvangen huurders, zoals gebruikelijk, in maart 2022 een nieuw contract.

N.B.2 De afwikkeling van de restitutie gaat gepaard met flinke administratieve lasten. Anders dan vorig jaar, zullen wij hiervoor administratiekosten in rekening brengen. De kosten die worden ingehouden op de restitutie bedragen 12,50 euro per boeking.

N.B.3 Trainers en verenigingen kunnen geen gebruik maken van dit formulier. Voor de administratieve verwerking van de restitutie zal de administratie rechtstreeks met hen contact opnemen.

  Formulier restitutie vooruitbetaalde baanhuur 2021-2022

  Gegevens contracthouder

  Gegevens baanhuur

  Gebruik voor elke contractbaan een nieuw formulier.

  Restitutie en vrijwillige bijdrage

  Bijdrage financieel risico (*):

  Akkoord (*):

  (*) deze velden zijn verplicht om in te vullen.