Veilig biljarten in coronatijd

Veilig biljarten in coronatijd

Update medio 2022.

Alle maatregelen die in verband met corona zijn genomen, zijn heden niet meer van toepassing.

Vanwege de toename van de besmettingen heeft het kabinet vanaf 28 november 2021 nieuwe maatregelen getroffen. Vanaf 28 november geldt een avond-lockdown vanaf 17.00. Park Startbaan is vanaf 28 november om 17.00 uur gesloten.

Corona is helaas (nog) niet weg. De volgende thema’s blijven van belang:

  • de anderhalve meter afstand; dit is een wettelijk verplichte maatregel
  • de handhygiëne
  • de ventilatie in de ruimte
  • thuisblijven bij klachten
  • mondkapjes zijn tijdens het spelen niet verplicht, wel bij lopen naar een van de andere ruimten van Park Startbaan. (Sportcafe, toilet, uitgang)

Er zijn enkele regels bij het biljarten in coronatijd die verband houden met de anderhalve meter. De belangrijkste is: alleen degene die aan het biljarten is, staat, de anderen zitten op anderhalve meter. Er worden geen handen geschut.

Handhygiëne spreekt voor zich. Voor elke partij worden de handen gedesinfecteerd en ook na elke partij. De speelballen worden in de schoonmaakmachine gedesinfecteerd. Ook de keu dient voor de partij te worden gedesinfecteerd.

Afstand houden en handhygiëne zijn de belangrijkste elementen van coronapreventie.

De biljartzaal is voorzien van een up to date ventilatiesysteem. Elke 15 minuten wordt alle lucht in de ruimte afgezogen en voor 50% met buitenlucht gemengd weer teruggeblazen. Voordat de lucht in de ruimte wordt teruggeblazen passeert deze HEPA-filters, bekend van de optimale ventilatie in ziekenhuizen en vliegtuigen.

Vanaf 28 november 2021 geldt ook weer het Coronaprotocol Biljartcentrum Park Startbaan. De belangrijkste extra regels in het protocol zijn:

  • alleen degene die biljart mag staan, de anderen aan een tafel moeten zitten, op 1,5 meter afstand
  • Er is een maximum aantal spelers in de ruimte: 30 personen.

En verder, blijf met plezier spelen! Samen houden we ook het Biljartcentrum Park Startbaan veilig.