Van enkele vaste huurders kregen we de vraag wie het risico loopt, mochten we de komende winter onverhoopt wederom tot sluiting moeten overgaan vanwege een nieuwe corona-uitbraak. Een terechte en voor alle huurders belangrijke vraag.

Het bestuur heeft besloten dat indien er van overheidswege vanwege corona wederom een gedwongen sluiting zal plaatsvinden, huurders de uren die niet kunnen worden gespeeld naar rato gerestitueerd krijgen.

Wij hopen met jullie dat dit de komende winter niet het geval zal zijn!

De facturen kunnen jullie in de loop van augustus verwachten. Veel tennisplezier deze winter!