Nieuws2023-03-18T11:32:39+01:00

Nieuws

Bouw ligt goed op schema

Wat wordt het mooi! En wat is het groot! De nieuwe uitbouw van het clubhuis is al goed in beeld nu de gevel eraan en het dak erop zit. En de reacties zijn zeer positief. Die positieve reacties geven ook aan, dat iedereen benieuwd is hoe het er verder uit gaat zien. Dat is begrijpelijk nu de uitbreiding zo duidelijk zichtbaar is en je kunt zien, dat er nog veel moet gebeuren. Over een paar weken begint het nieuwe buitenseizoen alweer en dan wil je natuurlijk weten wat je kunt verwachten’. Met de plaatsing van de dakbedekking is het dak van de uitbouw nu waterdicht. Aan de gevel is een zwarte waterdichte folie aangebracht. Op de daarop getimmerde latten wordt de gevelbekleding van houten delen gemonteerd. En dat zal de komende tijd het beeld in sterke mate bepalen.

5 maart 2023|Categorieën: Park Startbaan 2023, Park Startbaan, Tennis, Padel, Biljart, Horeca|

Biljartschool Park Startbaan maakt vliegende start

De komende week gaat een campagne van start om het Biljartcentrum Park Startbaan meer in de aandacht te brengen. Er komt een artikel in het Amstelveens Nieuwsblad met aandacht voor de pas opgerichte biljartschool. Daarna zullen er wekelijks kleine berichtjes over het biljartcentrum op de voorpagina van het AN worden geplaatst. De campagne loopt tot eind april.

5 maart 2023|Categorieën: Park Startbaan, Biljart|

Voorjaarsonderhoud buitenbanen begonnen

In de laatste week van februari is De Peinder uit Hazerswoude met het jaarlijkse voorjaarsonderhoud van de gravelbanen begonnen. De drainagebuizen zijn doorgespoten en er wordt nieuw gravel opgebracht en gemengd met het oude gravel. Op de banen 9-12 is dit, op het moment van schrijven, al klaar en zijn de lijnen erin gelegd. Daarna volgt het onderhoud aan de banen 1-8.

5 maart 2023|Categorieën: Park Startbaan, Tennis|

Ontwikkeling tarieven

Binnenkort zullen we de vaste contractanten van de indoor tennisbanen benaderen of zij weer opteren voor een nieuw contract voor het seizoen 2023-2024. Op onze website zijn de nieuwe tarieven voor de contract-uren al gepubliceerd. Deze zijn ondanks de inflatie van 10% in 2022 “slechts” met 6,5% gestegen. We konden dit doen omdat we in 2022 nog een contract hadden met de oude lage energieprijzen. Een gelukje!

5 maart 2023|Categorieën: Park Startbaan, Tennis, Padel, Biljart|

Buitenbanen wachten op voorjaarsonderhoud

Na de vorstperiode in januari zijn de buitenbanen niet meer opengesteld. Herman Mus, onze groundsman heeft de netten en de lijnen eraf gehaald. Het wachten is nu op de grote voorjaarsbeurt. Als het weer meewerkt zal deze in februari plaatsvinden. Zoals elk jaar is het streven erop gericht om de banen medio maart klaar te hebben voor het buitenseizoen! In de volgende nieuwsbrief begin maart zullen we dit bericht updaten!

29 januari 2023|Categorieën: Park Startbaan, Tennis, Geen onderdeel van een categorie|

Laatste oproep padelcompetitie

Er zijn nog plaatsen voor de voorjaarscompetitie padel Een padelteam bestaat uit minimaal 4 spelers. De padelcompetitie is genderneutraal, dus er kan in alle samenstellingen worden gespeeld. Nieuw: Dames padelcompetitie Vanaf nu is het ook mogelijk om met de padel damescompetitie mee te doen. Als je met deze competitie mee wil doen, geef dit dan aan op het inschrijfformulier. De KNLTB maakt wel de kanttekening dat als een damesteam niet kan worden ingedeeld (bijvoorbeeld door reisafstand), wordt dit team geplaatst in de gemengde padelcompetitie.

29 januari 2023|Categorieën: Park Startbaan, Padel|

Biljartcentrum Park Startbaan opent biljartschool

Biljartcentrum Park Startbaan, waar 10 biljartverenigingen wekelijks spelen, is uitgebreid met een biljartschool. Biljartschool Park Startbaan is toegankelijk voor iedereen, die graag wil biljarten en zijn of haar spel wil verbeteren. Alle biljarters zijn van harte welkom bij de nieuwe biljartschool, of ze nu bij één van de verenigingen spelen, of zelf een tafel huren, of helemaal nog niet hebben gespeeld bij Biljartcentrum Park Startbaan. Ook spelers, die ergens anders biljarten, kunnen les komen nemen bij de nieuwe biljartschool.

29 januari 2023|Categorieën: Park Startbaan, Biljart|

Voortgang bouw nieuwe clubhuis

In twee weken hebben de mannen van het staal de contouren van de nieuwe uitbouw van het clubhuis neergezet. De vorm en ook de situering ten opzichte van het terras zijn al mooi zichtbaar geworden. In de maand februari zal de aannemer de wanden van de uitbouw met de glasdeuren en de kozijnen plaatsen.

29 januari 2023|Categorieën: Park Startbaan 2023, Park Startbaan, Tennis, Padel, Biljart, Horeca|

Voorjaarscompetitie padel bij Park Startbaan. Aanmelding is nu open!

Aanmelden voor competitie padel! Park Startbaan biedt in 2023 in het voorjaar, in de zomer en in het najaar op zaterdagmiddag en zondagmiddag aantrekkelijke mogelijkheden voor het spelen van padel in competitieverband. Teams spelen per competitiedag 4 wedstrijden; er zijn 5 competitiedagen deels uit en thuis. De competitie wordt georganiseerd door de KNLTB. Iedereen kan

18 december 2022|Categorieën: Park Startbaan, Padel|

Biljartcentrum Park Startbaan

Al enige maanden is er een plan in ontwikkeling om het Biljartcentrum Park Startbaan van nieuwe impulsen te voorzien. Een projectgroep waarin het Park Startbaanbestuur, de communicatie-adviseurs van Park Startbaan en vertegenwoordigers van besturen van drie biljartverenigingen zijn vertegenwoordigd, legt momenteel de laatste hand aan een plan van aanpak. Dat plan zal in 2023 worden

18 december 2022|Categorieën: Park Startbaan, Biljart|

Startbaan 5

Afgelopen weken was er nieuws over het al enige tijd vrij liggende kavel tegenover de ingang van Park Startbaan, naast het Uitvaartcentrum Bouwens. De Gemeente heeft het plan opgevat om hier een complex woningen neer te zetten. Het bestuur van Park Startbaan heeft aan de Gemeente Amstelveen verzocht om hierover met ons in overleg te

18 december 2022|Categorieën: Park Startbaan, Geen onderdeel van een categorie|

Verandering – Manuel Bouwman

"Verandering is de enige constante" citaat van Heraclitus De één verwelkomt het, zoekt het op. De ander verafschuwt het en verzet zich er tegen. Ouder worden, een andere baan, de geboorte van een kind, ziekte, de loterij winnen; welke verandering het ook is, we geven er onze eigen betekenis aan. De afgelopen jaren is er veel

18 december 2022|Categorieën: Park Startbaan|

Bouw gehinderd door de vorst

De voortgang van de bouw gaat nu steeds meer voelbaar worden. We hebben afgelopen weken met eigen ogen kunnen zien dat na het slaan van de palen de funderingsbalken en de "broodjes" zijn aangebracht (isolatiemateriaal). Daarna heeft de aannemer de wapening gemonteerd. Weliswaar heeft de koude van de afgelopen week het storten van de betonvloer

18 december 2022|Categorieën: Park Startbaan 2023, Park Startbaan|

Voorjaarscompetitie padel bij Park Startbaan. Aanmelding is nu open!

Aanmelden voor competitie padel! Park Startbaan biedt in 2023 in het voorjaar, in de zomer en in het najaar op zaterdagmiddag en zondagmiddag aantrekkelijke mogelijkheden voor het spelen van padel in competitieverband. Teams spelen per competitiedag 4 wedstrijden; er zijn 5 competitiedagen deels uit en thuis. De competitie wordt georganiseerd door de KNLTB. Iedereen kan

18 december 2022|Categorieën: Park Startbaan, Padel|

Overlast van de bouw aanstaande

Op donderdag 15 december zal aan de binnenzijde van de raampartij van het clubhuis een houten stofschot worden getimmerd. De banken, tafels en stoelen zullen die dag een meter van de wand worden verschoven om de timmerlieden hun werk te laten doen. Geluidsoverlast is die dag niet te vermijden. Op vrijdag 16 december zal de

13 december 2022|Categorieën: Park Startbaan 2023, Park Startbaan, Tennis, Padel, Biljart, Horeca|

Vorderingen bouw in november 2022

Na een maand bouwen zijn de contouren van de nieuwe uitbouw van het clubhuis goed zichtbaar. Op de bovenstaande foto zijn alle funderingsbalken klaar. Op de voorgrond de restanten van de schade van het heien. Enkele regenwaterafvoeren zijn kapot geheid. Die schade wordt op de volgende foto hersteld. Ook te zien op deze foto is dat

Park Startbaan slaat eerste paal voor nieuw clubgebouw

Op Park Startbaan is woensdag de eerste paal geslagen voor de realisatie van een nieuwe, duurzame uitbreiding van het clubgebouw. Het nieuwe clubgebouw wordt de verdere opmaat naar een laagdrempelig premium tennis,- padel- en biljartpark waar iedereen welkom is. Sinds dat de club het park van de gemeente eind 2017 overnam wordt er volop geinvesteerd

17 november 2022|Categorieën: Park Startbaan 2023, Park Startbaan, Tennis, Padel, Biljart, Horeca|

Heien zal overlast geven

Dit is een extra bericht voor onze huurders op woensdag 16 en donderdag 17 november. Op die dagen zullen er 27 houten heipalen in de grond gaan. Dit gaat op die dagen voor geluidsoverlast zorgen. De heier zal op woensdag in de loop van de ochtend gaan starten. Aan het eind van de dag is

13 november 2022|Categorieën: Park Startbaan 2023, Tennis, Padel, Biljart, Horeca|

Renovatie clubhuis start op 1 november

Het terras wordt elke dag leger en de serre is al bijna ontruimd. De signalen zijn duidelijk. Alles wordt in gereedheid gebracht voor het spannende laatste traject van de vernieuwing van Park Startbaan: de vernieuwing en uitbreiding van het clubhuis. Vergunning onherroepelijk! Het vergunningstraject bij de Gemeente Amstelveen is succesvol afgesloten. Er waren geen bezwaren

21 oktober 2022|Categorieën: Park Startbaan 2023, Park Startbaan, Tennis, Padel, Biljart, Horeca|

Wintertennis buiten

De komende winter kan er nog steeds buiten worden getennist en vorige winter is daar veel gebruik van gemaakt. Dat geldt voor leden van LTC Startbaan die op de banen 3 t/m 6 kunnen afschrijven (vooralsnog tot 15 december), maar ook voor tennissers die een baan bij Park startbaan willen huren. Hiervoor zijn de banen

21 oktober 2022|Categorieën: Park Startbaan, Tennis, Geen onderdeel van een categorie|
Ga naar de bovenkant