Bouw ligt goed op schema

2023-03-18T11:20:55+01:00

Wat wordt het mooi! En wat is het groot! De nieuwe uitbouw van het clubhuis is al goed in beeld nu de gevel eraan en het dak erop zit. En de reacties zijn zeer positief. Die positieve reacties geven ook aan, dat iedereen benieuwd is hoe het er verder uit gaat zien. Dat is begrijpelijk nu de uitbreiding zo duidelijk zichtbaar is en je kunt zien, dat er nog veel moet gebeuren. Over een paar weken begint het nieuwe buitenseizoen alweer en dan wil je natuurlijk weten wat je kunt verwachten’. Met de plaatsing van de dakbedekking is het dak van de uitbouw nu waterdicht. Aan de gevel is een zwarte waterdichte folie aangebracht. Op de daarop getimmerde latten wordt de gevelbekleding van houten delen gemonteerd. En dat zal de komende tijd het beeld in sterke mate bepalen.

Bouw ligt goed op schema2023-03-18T11:20:55+01:00

Voorjaarsonderhoud buitenbanen begonnen

2023-03-18T11:22:23+01:00

In de laatste week van februari is De Peinder uit Hazerswoude met het jaarlijkse voorjaarsonderhoud van de gravelbanen begonnen. De drainagebuizen zijn doorgespoten en er wordt nieuw gravel opgebracht en gemengd met het oude gravel. Op de banen 9-12 is dit, op het moment van schrijven, al klaar en zijn de lijnen erin gelegd. Daarna volgt het onderhoud aan de banen 1-8.

Voorjaarsonderhoud buitenbanen begonnen2023-03-18T11:22:23+01:00

Ontwikkeling tarieven

2023-03-18T11:23:03+01:00

Binnenkort zullen we de vaste contractanten van de indoor tennisbanen benaderen of zij weer opteren voor een nieuw contract voor het seizoen 2023-2024. Op onze website zijn de nieuwe tarieven voor de contract-uren al gepubliceerd. Deze zijn ondanks de inflatie van 10% in 2022 “slechts” met 6,5% gestegen. We konden dit doen omdat we in 2022 nog een contract hadden met de oude lage energieprijzen. Een gelukje!

Ontwikkeling tarieven2023-03-18T11:23:03+01:00

Buitenbanen wachten op voorjaarsonderhoud

2023-03-18T11:23:36+01:00

Na de vorstperiode in januari zijn de buitenbanen niet meer opengesteld. Herman Mus, onze groundsman heeft de netten en de lijnen eraf gehaald. Het wachten is nu op de grote voorjaarsbeurt. Als het weer meewerkt zal deze in februari plaatsvinden. Zoals elk jaar is het streven erop gericht om de banen medio maart klaar te hebben voor het buitenseizoen! In de volgende nieuwsbrief begin maart zullen we dit bericht updaten!

Buitenbanen wachten op voorjaarsonderhoud2023-03-18T11:23:36+01:00

Voortgang bouw nieuwe clubhuis

2023-03-18T11:26:09+01:00

In twee weken hebben de mannen van het staal de contouren van de nieuwe uitbouw van het clubhuis neergezet. De vorm en ook de situering ten opzichte van het terras zijn al mooi zichtbaar geworden. In de maand februari zal de aannemer de wanden van de uitbouw met de glasdeuren en de kozijnen plaatsen.

Voortgang bouw nieuwe clubhuis2023-03-18T11:26:09+01:00

Overlast van de bouw aanstaande

2022-12-13T16:56:24+01:00

Op donderdag 15 december zal aan de binnenzijde van de raampartij van het clubhuis een houten stofschot worden getimmerd. De banken, tafels en stoelen zullen die dag een meter van de wand worden verschoven om de timmerlieden hun werk te laten doen. Geluidsoverlast is die dag niet te vermijden. Op vrijdag 16 december zal de

Overlast van de bouw aanstaande2022-12-13T16:56:24+01:00

Vorderingen bouw in november 2022

2022-12-04T14:56:27+01:00

Na een maand bouwen zijn de contouren van de nieuwe uitbouw van het clubhuis goed zichtbaar. Op de bovenstaande foto zijn alle funderingsbalken klaar. Op de voorgrond de restanten van de schade van het heien. Enkele regenwaterafvoeren zijn kapot geheid. Die schade wordt op de volgende foto hersteld. Ook te zien op deze foto is dat

Vorderingen bouw in november 20222022-12-04T14:56:27+01:00

Park Startbaan slaat eerste paal voor nieuw clubgebouw

2022-11-17T14:55:34+01:00

Op Park Startbaan is woensdag de eerste paal geslagen voor de realisatie van een nieuwe, duurzame uitbreiding van het clubgebouw. Het nieuwe clubgebouw wordt de verdere opmaat naar een laagdrempelig premium tennis,- padel- en biljartpark waar iedereen welkom is. Sinds dat de club het park van de gemeente eind 2017 overnam wordt er volop geinvesteerd

Park Startbaan slaat eerste paal voor nieuw clubgebouw2022-11-17T14:55:34+01:00
Ga naar de bovenkant