Organisatie Park Startbaan

Het eigendom, beheer en exploitatie van Park Startbaan ligt vanaf 1 oktober 2017 bij de Stichting Tenniscentrum Startbaan (STS). Voor die datum waren de Gemeente Amstelveen en het Sportbedrijf Amstelveen eigenaar en exploitant.

STS is opgericht op initiatief van de tennisvereniging LTC Startbaan. Het is een “not for profit” stichting, dat wil zeggen dat er geen winstoogmerk is en dat alle middelen worden ingezet voor de hoofddoelstelling van de stichting. Dat is het zo optimaal mogelijk maken van alle faciliteiten van het tennis-, padel- en biljartcentrum voor de gebruikers. De Stichting Tenniscentrum Startbaan presenteert zich onder de handelsnaam Park Startbaan.

Bestuur en Raad van Toezicht van de stichting zijn onbezoldigd.