15 maart 2018

Beste mensen,

Afgelopen dagen hebben de vaste huurders het verzoek gekregen om aan te geven of de door hen gehuurde winterbaan ook het komende seizoen weer is gewenst.
Bij dat bericht hadden wij de volgende mededeling bij moeten voegen:

Voor wat betreft de tarieven voor 2018/2019 zijn wij uitgegaan van de tarieven zoals die in 2017/2018 van toepassing waren. Op die tarieven is de consumenten-prijsindex toegepast. Daarbij hebben wij een uitzondering gemaakt voor enkele daluren, d.w.z. de uren op door-de-weekse dagen tussen de middag en 22.00 uur ’s avonds. Zowel vanuit een vergelijking met elders als vanuit de bezetting op deze uren, heeft het bestuur vastgesteld dat er geen redelijke grond is voor de handhaving van deze daltarieven. Daarna is besloten om deze tarieven geleidelijk af te bouwen.

Stichting tenniscentrum Startbaan
Het bestuur