Dit is bericht 6 van een serie van 10.

Het biljarten omvat een aantal speelsoorten en veel varianten. Misschien dat daarom steeds weer discussie ontstaat over de vraag of biljarten een sport is of een spel. Op wedstrijdniveau is het een gereglementeerde sport onder de vleugels van de KNBB (de Bond). Een individuele biljarter of een biljartteam kan via het kampioenschap van het biljart-District en biljart-Gewest, nationaal kampioen worden. En op recreatief niveau met een interne competitie kan hij of zij clubkampioen worden; al dan niet met beker. Het is weldegelijk een sport.

Er zijn wel veel spelletjes op de biljarttafel te spelen o.a. door het op de tafel zetten  van voorwerpen die niet door de speelbal geraakt mogen worden (strafpunten) of die juist wel punten opleveren. Of door het verplicht stellen van het spelen met dezelfde speelbal en altijd eerst via de rode bal. Bekend onder de naam 10 over rood. Dat zijn dan spelletjes voor “tussendoor”. De meeste biljarters spelen in verenigingsverband wedstrijden in het  carambole-biljarten.

Bij de verenigingen op de Startbaan worden de disciplines libre, bandstoten en ook driebanden gespeeld. Alle 3 behoren ze tot de carambole-sport. Bij het libre (vrij) scoor je een punt door met de speelbal de andere 2 ballen rechtstreeks of via een of meer banden te raken. Daarin ben je vrij. Bij bandstoten moet de speelbal tenminste 1 band geraakt hebben voordat de 3bal geraakt wordt. Pas dan is het een punt. Bij driebanden moeten tenminste 3 banden geraakt zijn voordat een geldige score tot stand kan komen. Het zijn interessante disciplines die zowel op het standaardbiljart als op de grote tafel gespeeld kunnen worden.

Er zijn ook wedstrijden die zich aan de ogen van “het grote publiek” onttrekken. Met eigen spelregels en puntentelling zoals bijvoorbeeld bij het kaderspel met afgepaste krijtvakken op het laken (kaders) en bij het biljart artistique (door het publiek ook wel kunststoten genoemd). Die laten we hier buiten beschouwing.

Wordt vervolgd met: 7. biljartlessen nemen of krijgen

Voor iedereen die zich verder wil verdiepen in de biljartsport is de website van de KNBB een aanrader https://www.carambole.nl als ook de site www.bommeltje.nl (wetenswaardigheden/techniek). De bovenstaande gratis clip-art is ook afkomstig van Bommeltje en daarna door mij hier en daar van een likje verf voorzien.

Reacties, vragen en/of aanvullingen op bovenstaande tekst zijn altijd van harte welkom op het mailadres: vanacqui@xs4all.nl

(© AvA)