De voortgang van de bouw gaat nu steeds meer voelbaar worden. We hebben afgelopen weken met eigen ogen kunnen zien dat na het slaan van de palen de funderingsbalken en de “broodjes” zijn aangebracht (isolatiemateriaal). Daarna heeft de aannemer de wapening gemonteerd.

Weliswaar heeft de koude van de afgelopen week het storten van de betonvloer wat opgehouden, maar het werk loopt goed door: dinsdagmiddag de 20e gaat de aannemer het opnieuw proberen. Verder stond half december gepland dat het ‘stofscherm’ geplaatst zou worden. De regelmatige bezoekers van ons clubgebouw zal het niet ontgaan zijn dat het scherm er inmiddels staat.

Daarmee is de weg vrij voor de sloop van het laatste stukje van de buitengevel. Na de Kerstvakantie kan begonnen worden met de opbouw van de staalconstructie. Einde januari zijn we dan zo ver zijn dat de gevel en het dak hier opgebouwd kunnen worden.

Het stofscherm moet er voor zorgen dat het clubhuis niet ‘bedolven’ raakt onder/door de bouwactiviteiten. Helaas kunnen we niet meer van achter het glas de voortgang volgen, maar gelukkig geeft de houten wand wel betere bescherming tegen de koude. We hebben er speciaal isolatiemateriaal in laten plaatsen! Wordt vervolgd!