Geen rij met busjes van bedrijven meer op het park! Geen overlast meer! Het vernieuwingsproject van het clubhuis van Park Startbaan is  (nagenoeg) klaar.

Wat resteert zijn uitdagingen op het gebied van decoratie en inrichting. Dat gaat de komende tijd nog volop aandacht krijgen.

Tijd voor feest! Het is immers een belangrijke mijlpaal voor het park. We gaan het clubhuis feestelijk (her)openen met een officieel en feestelijk moment.

Hiervoor zullen aan alle betrokkenen nog apart uitnodigingen worden verstuurd maar noteer vast datum en tijd:

Officiële opening van het nieuwe clubhuis van Park Startbaan

op vrijdag 29 september 2023 16.00 uur

Iedereen is van harte welkom om dit met ons te vieren.