Na een lange coronawinter snakken we allemaal weer naar een potje tennis buiten op ons eigen park. Dat het binnenkort zou kunnen, hadden we in de laatste Park Startbaan nieuwsbrief al voorspeld. Het goede nieuws is dat we dit kunnen bevestigen: vanaf 24 maart zijn de eerste banen er klaar voor. Herman Mus, onze groundsman geeft dan de eerste banen vrij, te weten het baanblok 9 t/m 12. En de dagen erna ook, stap voor stap de overige banen.

De laatste dagen van zo’n groot project als het groot onderhoud van de banen, inclusief vervanging van hekwerk en bestrating, zijn hectisch. Er moet in een korte tijd veel gebeuren en dan moet ook het weer meezitten.

Is het park klaar op 24 maart? De grote berg grond op de oude plek van de oefenkooi, zegt genoeg. Hier wordt de fundering gelegd van de toekomstige twee padelbanen. Neen het park is nog niet klaar, de komende weken gaan de werkzaamheden nog door, maar dat staat bespeling van de banen niet in de weg.

En ook, het park zal nog rommelig ogen als restant van alle werkzaamheden. Excuus daarvoor. Maar het komt allemaal goed. Het zal worden opgeruimd en dan kan Leo Noordman, onze hovenier aan de slag met het groen. Over enkele weken zal Park Startbaan weer het groene park zijn zoals we dat gewend waren.

We wensen alle leden van LTC Startbaan heel veel plezier op de banen het komend seizoen!

Voor een uitgebreidere berichtgeving over de heropening van het park, verwijzen we naar de nieuwsbrieven die het bestuur van LTC Startbaan aan jullie zal toesturen.

Hieronder de huidige stand van de bouwprojecten. Hoewel de projecten nog niet helemaal klaar zijn, een groot woord van dank aan de bouwcommissie en in het bijzonder de projectleiders Han Schooneman (kleedkamers en biljartcentrum), Rein Willems (project buitenbanen) en op de achtergrond, adviserend, onze architect, Eric Snoeck. Er zijn heel veel vrijwilligersuren aan besteed! Ze deden het graag, voor jullie speelplezier.

Hieronder de laatste foto’ met de stand van zaken van de bouwprojecten.

Project buitenbanen

Na opnieuw uitmeten van de banen gaan de lijnen er in.

En dan is het de beurt aan Herman: walsen, walsen, walsen.

De grondwerkzaamheden voor de fundering van de padelbanen.

Project kleedkamers

Lockers met een tijdslot.

De nieuwe kleedkamers!

Voor de trainers een ordelijke berging! Hou het netjes heren en dame…

Biljartcentrum

In de garderobe van het biljartcentrum hebben we de stoffige vloerbedekking vervangen door een hygiënischer soort. Ook de vloeren van de toiletten zijn vervangen.