Zoals jullie als tennis- en biljartliefhebber natuurlijk al via de media hebben vernomen, zijn alle maatregelen in verband met de coronacrisis met enkele uitzonderingen verlengd tot 20 mei. Maar de buitenbanen gaan wel open voor de jeugd, onder begeleiding van een van de trainers. En dat is goed nieuws. Jeugdleden van LTC Startbaan ontvangen de details van dit nieuws hierover rechtstreeks van de vereniging. Zie hiervoor de website van LTC Startbaan.

Wij hopen dat er na deze eerste stap spoedig een tweede volgt en dat ook de volwassen biljarters en tennissers spoedig kunnen spelen. Maar voor alle duidelijkheid: de tennishallen, het biljartcentrum, de kleedkamers en de kantine blijven nog altijd gesloten. Voor nieuws over de heropening van de buitenbanen per 11 mei verwijzen wij in dit bericht voorlopig naar de site van LTC Startbaan.

Intussen bereiden we ons voor op een park in de anderhalvemeter modus. De sportbonden helpen ons daarbij. De biljartbond heeft al een protocol gemaakt hoe het biljarten in coronatijd weer zou kunnen plaatsvinden. Voor de geïnteresseerde hierbij een link naar dit protocol: https://www.knbb.nl/nieuws/protocol-biljarten. Ook de tennisbond is hiermee bezig. Een dezer dagen verschijnt dit protocol op hun website.

Maar voorop staat dat een en ander pas gaat gebeuren, als dit ook voor onze gezondheid verantwoord is.