Op 15 maart maakt de coronacrisis een abrupt einde aan het winterseizoen. Dat het wintercontract niet kon worden afgespeeld was een hard gelag. We konden op dat moment niet vermoeden wat ons nog te wachten zou staan.

Sommigen van de huurders hebben ons gevraagd naar financiële compensatie voor de gemiste uren. Op die vraag hebben wij afwijzend gereageerd. Allereerst met een beroep op de algemene voorwaarden die restitutie uitsluit in het geval van overmacht. De stichting heeft zich immers ook niet kunnen voorbereiden op deze onverwachte gebeurtenis.

Maar wij vragen ook begrip voor de situatie van de stichting. De kosten om de binnenbanen te verhuren zijn voor meer dan 95% vast. Vrijwel alle kosten zijn al gemaakt als de banen voor verhuur worden aangeboden. Wij kennen maar één post die variabel is: de energiekosten en daar is het afgelopen jaar flink op bespaard!

Niettemin wilden wij een gebaar maken, in de vorm van de 3% korting op de baanhuur van 2020-2021, om te laten zien dat wij begrip hebben voor de situatie van de huurders. Dat dit op prijs werd gesteld, hebben een aantal van jullie laten blijken. Daarvoor dank! De korting zal op de factuur van 2020-2021 zichtbaar zijn.