Het bestuur van het Tennis- en Biljartcentrum Startbaan wenst alle huurders en alle gebruikers van ons park heel fijne feestdagen en een sportief en gezond 2020!

We kunnen terugkijken op een succesvol jaar waarin veel vernieuwing en verbetering op ons park zijn gerealiseerd: het online reserveringssysteem voor de binnenbanen en het biljart, de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma (met grote projecten als de zonnepanelen en de LED-verlichting), en de vernieuwing van de toiletgroepen. Dat zijn maar enkele activiteiten van het programma van afgelopen jaar.

Ook voor 2020 staat weer veel op de rol. Zo hopen we een tweede versie van het bouwplan voor de kantine, serre en kleedkamers af te ronden en betaalbaar te krijgen.

En dit allemaal naast alle inspanningen om de accommodatie en de gravelbanen in optimale conditie te houden. Hiervoor is ook aan Herman Mus, onze groundsman, veel dank verschuldigd.

Tijdens de feestdagen zal ons park gesloten zijn, te weten op Kerstavond vanaf 18.00 uur en de beide Kerstdagen. Gesloten zijn we ook op Oudejaarsavond vanaf 18.00 uur en op Nieuwjaarsdag.

Het bestuur