Op de toegangslaan van het park staan aan de rechterzijde vijf essen. Deze bomen bepalen het parkachtig karakter bij binnenkomst. Over deze bomen hebben we een triest bericht. Drie van de vijf essen moeten helaas wijken ten gevolge van de bouwwerkzaamheden. Bij het funderingswerk van de padelbanen worden de wortels van de laatste twee essen zodanig beschadigd dat deze bomen onstabiel worden. De derde in de rij moet wijken voor een nieuw te maken toegang naar het werkgebied van onze groundsman Herman.

Wij kunnen ons voorstellen dat vele bezoekers op het park dit een heel treurig bericht vinden. Dat vinden wij ook. Op dit moment wordt alles in het werk gesteld om te kijken of het verlies van deze bomen nog kan worden voorkomen, maar we achten de kans klein dat dit lukt. Overigens leert een nadere bestudering van deze bomen dat er ook al van een natuurlijke aftakeling sprake is.