Sinds oktober 2017 valt het tennis- en biljartcentrum onder de Stichting Tenniscentrum Startbaan (STS). In het biljartcentrum spelen elf clubs met samen circa 250 leden. Eéns per halfjaar hebben de bestuurders  van die clubs een inspirerend en succesvol Overleg Biljartclubs Startbaan (OBS) met het bestuur van STS, recent voor de derde keer op 20 november 2018. Op dit overleg is onze parkmanager Manuel Bouwman geïntroduceerd, een bindende kracht zijn tussen alle activiteiten op het park (dus ook voor de biljarters).

STS kijkt met een tevreden gevoel naar het afgelopen jaar. Hoewel de overdracht van het Sportbedrijf nog niet helemaal rond is, lopen de financiën goed. De binnenbanen vertonen stijgende opbrengst, de buitenbanen zijn stabiel qua inkomsten. Het biljartcentrum is kostendekkend en het valt op dat het vrije biljarten in zowel de week als het weekend een stijgend bezoekersaantal kent.

Er zijn diverse technische verbeteringen gerealiseerd, zoals de handdrogers op de toiletten, een vernieuwd inbraakalarm, de LED-verlichting buitenbanen, nieuwe koelinstallatie horeca, WIFI (soms nog met kuren) en de regeling van de biljartverwarmingen. Ook is de AVG (wetgeving privacy) ingevoerd. Enkele biljartclubs hebben sinds kort een eigen web-pagina, die wordt gehost bij STS.

Er zijn grootse plannen voor een duurzaamheidsplan waarin ook zonnepanelen op het platte dak  van de hoge tennishal worden voorzien. Met alle energiebesparende maatregelen wordt een reductie in het energieverbuik van circa 60-70% verwacht! Helaas wordt een  deel van de financiële opbrengst weggesnoept door de BTW-maatregelen van de overheid. Daardoor stijgen de huurtarieven in 2019 met 3%. Dat stijgingspercentage was overigens ook in de Sportbedrijf-periode gewoon.

In het biljartcentrum zijn afspraken gemaakt over het dagelijkse onderhoud en de periodieke vervanging van de biljartlakens. In overleg met Wilhelmina-biljart (Paul van Oosterhout) is besloten om de kleine tafels om de negen maanden van nieuwe lakens te voorzien (februari 2019), de grote tafels om de 1 á 2 jaar in overleg met Wilhelmina.-biljart.

En verder…….

  • wordt Palmpie de parkmascotte;
  • gaat maart 2019 tramlijn 51 uit de running en wordt halte Marne opgeheven, hetgeen invloed zal hebben op het gebruik van het parkeerterrein;
  • is er gevraagd om een deurdranger op de buitendeur hetgeen door STS zal worden bekeken;
  • gaan Rijksoverheid en Gemeente verder met rookvrije sportaccommodaties binnen en buiten
  • maar is het Tennis- en Biljartcentrum (voorlopig nog) terughoudend met maatregelen
  • komt er een online reserverings- en betalingssysteem voor tennis en biljart

Deelnemers derde Overleg Biljartclubs Startbaan 20 november 2018.

Met de klok mee: Geert Groen (gespreksleiding en notulist OBS, secr. RBCA), Cees van der Togt (secretaris STS, portefeuillehouder biljart), Wil Peterse (RBCA), Toon van der Jagt (Nieuwer Amstel), Kees Borkus (ABC Bankras), Hans Bos (RBCA), Douwe Vonk (voorzitter OBS, RBCA), Hans Clerc (Doorstoters), Jan Nooij (Time Out), Jons Bouwman (Hapoël), Hans Verkerk (Ons Genoegen), Manuel Bouwman (parkmanager STS), Rein Willems neemt de foto’s (voorzitter STS).

Verhinderd en dus niet op de foto: Han Sing Liem (Vriendschap), Marijke Engels (Net Niet) en André Voet (ABC Rembrandt) en Rick Nieuwenkamp (Sportcafé Startbaan)