Tennis- en Biljartcentrum Startbaan is hard op weg het duurzaamste sportpark van Amstelveen te worden. Het grootste project om dit te bereiken is de plaatsing van maar liefst ruim 450 zonnepanelen op het dak van de oude vierkante hal. Dit zonnepark zal 150 Megawatt elektriciteit per jaar produceren, gelijk aan het verbruik van 75 huishoudens.

Hiervan zullen wij zelf ongeveer 40% rechtstreeks benutten, de overige 60% gaan we terug leveren aan het net. Misschien ben jij dan wel een van de gebruikers in de buurt die de door ons opgewekte stroom benut!

Daarnaast loopt het project voor de vervanging van lichtbronnen door LED verlichting. Daarmee zijn we vorig jaar al begonnen door de lichtmasten bij de buitenbanen te voorzien van LED-armaturen. En binnen worden stap voor stap TL-buizen en halogeenlampjes door LED vervangen, ook in het biljartcentrum en in de tennishallen (zie hierna)

We hebben berekend dat als alles gerealiseerd is, het Tennis- en Biljartcentrum Startbaan energieneutraal is op stroomgebied.