We willen natuurlijk “iedereen” aanmoedigen om met biljarten te beginnen. Houdt er wel rekening mee dat heel wat biljarters keer op keer dezelfde fouten maken. Kun jij er een paar onthouden, dan is dat bij wedstrijden zeker in je voordeel. We zien bijvoorbeeld:

  • Dat ongemerkt bij de afstoot de keu iets naar rechts of links of naar  boven of beneden wordt bewogen. Alleen een zuivere rechte lijn is juist. De hand op de tafel moet werken als een statief. Dus houdt vóór, tijdens en ook ná de stoot die hand (in feite je hele houding) stil, tot het punt gemaakt of gemist is.
  • Dat er over het algemeen veel te hard wordt gespeeld. Hoe harder we stoten hoe moeilijker het wordt om een spelsituatie zuiver te spelen.
  • Dat te snel stoten ook snel tot fouten leidt. Bekijk eerst goed de situatie en het is beter als we tijdens en na de stoot naar de tweede bal blijven kijken in plaats van naar de bal van aankomst. Ook dat voorkomt zijbewegingen.
  • Dat men het zich vaak te moeilijk maakt. Kies bij libre zoveel mogelijk voor directe oplossingen; dus het liefst zonder een of meer banden. Dit met uitzondering van situaties waarbij men speelt om “over te houden”. Dat is de ballen doelbewust in goede positie naar elkaar toe drijven.

(Sterk ingekort/bewerkt uit de boekenserie van Gerard Klinkert, biljartinstructeur KNBB, in Amsterdam) http://gerardklinkert-biljartlessen.nl.

Meer tekst is er ook te lezen op de site van de Recreatie Biljart Club Amstelveen, kortweg RBCA, op het adres: https://sites.google.com/site/rbca1982/homeOverzichtelijk en interessant. 

Tenslotte: Er is een groot repertoire aan biljarttechnieken voorhanden. Het maken van de juiste keuzes en het leren zien en uitvoeren van vaste speelpatronen, is het werkterrein van “de biljartleraar”. En af en toe de biljartzaal binnen lopen is ook heel leerzaam. De speeldagen en -tijden staan op deze website vermeld.

Reacties zijn zoals steeds welkom op mijn mailadres vanacqui@xs4all.nl, maar dat adres zal een week na plaatsing van dit laatste bericht vervallen en op mijn verzoek worden waargenomen door wpeterse@xs4all.nl. Daardoor is de beantwoording van eventuele vragen voorlopig gewaarborgd, waarvoor mijn dank.

Dank ook aan het bestuur van Park Startbaan en in het bijzonder aan de secretaris Cees van der Togt, voor het publiceren van mijn Biljartberichten en dank aan u allen voor uw aandacht.

Groeten, A. van Acquit

(© AvA)