Op maandag 19 december hebben we onze Kersttoernooi gehouden. Vanwege de bekende lockdowns kon dit de afgelopen jaren niet. Gelukkig nu wel en iedereen was aanwezig!

We hebben gespeeld in 4 poules van 4 en iets anders dan vroeger. Wel nog partijen van max. 20 beurten maar de 1ste partij werd libre gespeeld, de 2de partij bandstoten en de 3de partij libre over de rode bal. De te maken caramboles waren uiteraard gebaseerd op de moyennes van het afgelopen kwartaal.

Tijdens het toernooi hebben we genoten van diverse consumpties en snacks aangeboden door de vereniging.

Voor de nrs 1 en 2 per poule was er naar keuze een fles wijn of een doos bonbons. Tevens kreeg iedereen een goed gevuld kerstpakket.

Het was weer een ouderwets, gezellig kersttoernooi !!

Heeft u interesse om eens te kijken of u misschien wilt biljarten bij De Doorstoters? U bent van harte welkom om te komen kijken op maandagmiddag vanaf 13.00 uur. U kunt eerst enkele maandagen mee spelen voordat u beslist of u lid wilt worden. Op het biljartcentrum zijn keu’s beschikbaar.

U bent van harte welkom !!

Hans Clerc, voorzitter De Doorstoters

06 23524304  hans@clerc.nl