Sinds enkele weken is in de bomen tegenover de dienstwoning van Herman Mus een asielzoekerscentrum ingericht voor de vleermuizen. Deze kastjes moeten tijdelijk de vleermuizen opvangen die wonen en woonden in het te slopen  kantoor aan Startbaan tegenover ons park. Het is bedoeling dat er op deze locatie een (sport)hotel wordt gebouwd waar ook de vleermuizen te zijner tijd weer kunnen inchecken.