In de maand maart wordt elk jaar een Jaarvergadering gehouden voorafgaand aan de speelmiddag.

In de Jaarvergadering van 12-03-2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) besproken. Het bestuur heeft aan de leden een notitie voorgelegd bevattende procedures hoe binnen de vereniging wordt omgegaan met de persoonsgegevens van de leden. Deze notitie is unaniem door alle leden goedgekeurd. De notitie is toegevoegd aan de notulen van de Jaarvergadering.