In de plannen voor de vernieuwing van het clubhuis is de lichttoetreding in het huidige gedeelte van clubhuis als een belangrijk aandachtspunt benoemd. Het clubhuis wordt door sommigen als te donker ervaren. Een van de oplossingen is de (her)opening van de op het dak van het clubhuis aanwezige opbouw. Deze heeft indertijd boven de “zitkuil” gezeten maar is om onduidelijke redenen dichtgemaakt en door het systeemplafond afgesloten.

Onderzoek heeft uitgewezen dat deze opbouw in een goede staat verkeert. Het aanwezige houtwerk kan opnieuw gebruikt worden. En met enkele aanpassingen kan er hoogwaardig HR++ glas aangebracht worden. Omdat zo’n dakopbouw heel veel warmte verzamelt, zal er mechanische ventilatie in worden aangebracht.

Dit project zal al in de loop van september worden uitgevoerd, voordat de bouwwerkzaamheden op het terras van start gaan. Het werk vindt vooral op het dak plaats; enig (geluids)overlast valt niet uit te sluiten.

Tijdens de verbouwing van het clubhuis daarna zal de glaswand tussen het clubhuis en de serre met een houten schot worden dichtgezet. Dat zal veel licht wegnemen maar de vernieuwde dakopbouw zal dat met deze nieuwe lichttoetreding deels compenseren.