Kortgeleden heeft Manuel Bouwman het bestuur van Park Startbaan laten weten zijn functie als parkmanager te willen neerleggen. Manuel heeft aangegeven zijn aandacht meer te willen leggen bij zijn specialisme, te weten het begeleiden van (top)tennissers op het gebied van bewegen en conditie. Daarvoor zal hij op een ander tennispark actief zijn.
Het Park Startbaan bestuur heeft begrip voor deze beslissing en is Manuel veel dank verschuldigd voor zijn grote creatieve inbreng en enthousiaste ondersteuning bij de snelle en positieve ontwikkeling van Park Startbaan in de afgelopen 5 jaar.
Voor Manuel betekent dit geen afscheid van Park Startbaan. We zullen hem vooral in de winter nog regelmatig zien terwijl hij les blijft geven aan zijn cliënten op onze binnenbanen.
Het ga je goed Manuel!
Park Startbaan Bestuur