Wanneer “technische” factoren zoals de biljartzaal, de tafels, de ballen, het licht en de temperatuur perfect zijn, dan gaat het bij het wedstrijdbiljarten ook nog om je mentale instelling. Het goed kunnen omgaan met zaken als heen en weer geloop, opmerkingen, drukdoenerij, geroep om koffie, balen van ballen die net misgaan en andere ongemakken, bepalen mede het eindresultaat. Geluidloos zal het nooit worden, maar een zekere mate van rust is voor velen inderdaad een voorwaarde voor succes.

(illustraties van Free Photos and Images; www.dreamstime.com)

De meesten van ons kennen bovendien begrippen als faalangst, de wet van de remmende voorsprong en jawel, de wet van Murphy*. Leer het je aan om je daarvan af te sluiten of in elk geval om je daar overheen te zetten. Probeer de plezierige momenten van eerder spel en het gevoel van toen, naar voren te halen.

Behalve diverse overeenkomsten tussen tennissen en biljarten zijn er natuurlijk ook veel verschillen. In Bericht 8 noemde ik al een en ander. Verschillen liggen o.a. ook op het fysieke vlak (inspanning) en bij de verbale expressie. Dus de manier van het (af)reageren zoals bij een gemiste kans of bij verlies van een partij. Laat ik het zó zeggen: “Een gebroken biljartkeu is een zeldzaamheid maar soms “valt” er een op de grond of heel soms onder de tafel”. Over tennisrackets heb ik het niet, maar in alle gevallen geldt dat jouw ongenoegen geen hinder mag opleveren voor het spel van de ander. Het is aan de arbiter en/of wedstrijdleider om daarop toe te zien. Bij het recreatief biljarten worden overigens per vereniging de regels “wat mag en niet mag”, wel wat opgerekt. Bij de een is het meer sport, bij de ander meer spel.

Voor iedereen die zich verder wil verdiepen in de biljartsport is de website van de KNBB een aanrader https://www.carambole.nlalsook de site www.bommeltje.nl (wetenswaardigheden/techniek).

Wordt vervolgd met het laatste bericht: 10. Enkele fouten en verbeteringen

*) Wetten van Murphy:

1) Als er iets mis kan gaan, dan gaat het ook mis.

2) Niets is zo gemakkelijk als het lijkt.

3) Alles duurt langer dan je denkt.

4) Als het lijkt alsof alles goed gaat is het vrijwel zeker dat je iets over het hoofd ziet.

 Reacties, vragen en/of aanvullingen op bovenstaande tekst zijn altijd van harte welkom op het mailadres vanacqui@xs4all.nl

(© AvA)