Onder grote belangstelling, ook van de lokale pers, onthulde Rob Ellermeijer, de Amstelveense wethouder sport, de duurzaamheidsmonitor in de hal van ons clubhuis. De feestelijke bijeenkomst was georganiseerd ter gelegenheid van de mijlpaal van het bereiken van “nul op de elektriciteitsmeter”.

In zijn toespraak complimenteerde Ellermeijer Startbaan met het bereikte resultaat en hij stelde Startbaan ten voorbeeld aan andere sportverenigingen en sportcomplexen in het streven naar meer vergroening. Dat streven wordt ook door Gemeente Amstelveen financieel ondersteund.

Cees van der Togt, bestuurslid van de stichting en portefeuillehouder duurzaamheid, gaf een toelichting op het waarom van vergroening: het klimaat én het financiële voordeel. Hij besprak de verschillende maatregelen die zijn genomen zoals de vervanging van alle verlichting door LED, de vernieuwing van de koeling in de keuken, de slimme regeling van de biljartverwarming en de installatie van zonnepanelen. Het resultaat is een vermindering van het stroomverbruik met 60%, waarna de zonnepanelen zorgen voor per saldo nul op de elektriciteitsmeter.

De bijeenkomst werd muzikaal begeleid door Sonny Griffin, voor Startbaan een nog onbekende muzikant. Maar gezien de vele positieve reacties zal het zeker niet bij deze ene keer blijven.