Het tariefbeleid van Park Startbaan is gekoppeld aan de consumentenprijsindex (cpi) van het voorafgaande jaar. Nu duidelijk is dat de cpi over 2023 4% gaat worden, heeft het bestuur besloten om de tarieven in 2024 met gemiddeld 4% te verhogen. We worden immers nog steeds geconfronteerd met forse kostenstijgingen van leveranciers, meestal als gevolg van (extreme) loonstijgingen. We hopen dat de inflatie in 2024 langzamerhand zal temperen, maar daar hebben wij geen invloed op. De nieuwe tarieven staan op de site van Park Startbaan.