Alom tevredenheid over de kwaliteit van de nieuwe verlichting op de binnenbanen.

Deze week (week 16-20 september) wordt het project vernieuwing baanverlichting van de tennisbanen afgerond. In de vierkante hal met de banen 1 en 2 zijn de armaturen die er al hingen vervangen door armaturen met een bredere bundel en deze zijn boven de buitenlijnen geplaatst. Ook zijn er extra armaturen achter de baselijnen geplaatst waardoor de bal tijdens het spel beter wordt belicht. Ook in de ronde hal zijn armaturen achter de baselijn geplaatst.

Ten slotte is de verlichting per armatuur geprogrammeerd met als doel het licht zo gelijkmatig mogelijk op de baan te verdelen. En dat is goed te zien!

In de beide hallen is de koofverlichting voorzien van LED-armaturen. Dat werk zal ook deze week klaar zijn.

We hopen dat de nieuwe verlichting eenieder zal bevallen en zal bijdragen aan een optimaal spelplezier! Duurzaam is de verlichting zeker. Het stroomverbruik is maar liefst 60% lager dan in de oude situatie!