Afgelopen weken is de nieuwe LED verlichting in de beide tennishallen geïnstalleerd. De eerste reacties zijn heel positief. Vooral in de ronde hal is het verschil heel groot. Het licht is veel rustiger en gelijkmatig. En de kans op verblinding tijdens het spelen is sterk teruggebracht.

We zijn echter nog niet 100% tevreden. Om ook achter de baselines van de banen 3,4 en 5 over het beste resultaat te beschikken is besloten daar een extra LED-armatuur toe te voegen. Vanwege levertijd zal het meer dan een maand duren voordat dit armatuur wordt geplaatst. Eerste reacties in de praktijk leren dat weinigen dat als een gemis ervaren.

Ook baan 1 en 2 zijn van nieuwe armaturen voorzien. Hier zullen ook nog enkele verbeteringen worden aangebracht.

Ten slotte komen alle armaturen in een softwareprogramma waardoor deze nog verder worden bijgeregeld, teneinde de gelijkmatigheid van het licht verder te verbeteren. In dit programma zit ook de regeling met de aanwezigheidssensoren.

Er wordt hard gewerkt om een en ander nog voor het nieuwe winterseizoen afgerond te krijgen.

De nieuwe LED-verlichting is een flinke kwaliteitsverbetering en tegelijk ook fors energiebesparend.