Eind maart zal de administratie, zoals gebruikelijk, de mails verzenden waarin huurders van binnenbanen wordt gevraagd aan te geven of zij het contract in de volgende winterperiode opnieuw willen aangaan. De tarieven staan op de website. Deze zijn met gemiddeld 3% gestegen. Hierbij wijzen wij op de hoge inflatie van 2,6% in 2019 en, zoals vorig jaar, dienen wij nog steeds te compenseren voor de wegvallende BTW aftrek in 2019. Deze compensatie zal nog wel een aantal jaren moeten worden toegepast.

Wij willen u vragen zo snel als mogelijk aan te geven indien u een nieuw contract wenst of indien u dit niet wenst. De belangstelling van nieuwe huurders voor onze banen is bijzonder groot.