Contracthouders van tennis winterbanen hebben dezer dagen een nieuw aanbod voor een contract betreffende het seizoen 2022-2023 ontvangen. Zij hebben tot 1 juli de tijd om hierop te reageren. Dat is een lange periode maar ons advies is om niet te lang te wachten met beslissen. Overleg het met je medespelers en geef ons snel duidelijkheid. Dan is dat maar gedaan.

Omdat er bij ons vragen binnenkomen over de coronarestitutie waarover we in een eerdere nieuwsbrief hebben bericht nog even kort een beschrijving van de gang van zaken.

Heb je via het formulier op de website gekozen voor een verrekening van het bedrag met de betaling voor het seizoen 2022-2023, dan vind je deze verrekening niet op de offerte maar straks wel op de factuur. De factuur ontvang je uiterlijk in augustus nadat je hebt aangegeven een nieuw contract te willen aangaan.