Een belangrijke mijlpaal in een bouwproces is de aanvraag van een omgevingsvergunning bij de Gemeente. Een nauwkeurige omschrijving van het project vergezeld van (constructie)tekeningen is begin mei naar de Gemeente Amstelveen gestuurd. Op 24 augustus is de vergunning verleend; een belangrijke horde in het bouwproces is daarmee genomen.

Het beoordelingsproces van de vergunningsaanvraag heeft tijdens de vakantietijd toch nog langer geduurd dan gehoopt en verwacht. De aanvraag voor deze vergunning is begin mei ingediend, maar er waren enkele vertragende factoren. Allereerst, omdat er een aanvullend fauna-onderzoek noodzakelijk was. Afgezien van een vertraging van 3 weken heeft dit onderzoek gelukkig geen aanwijzingen voor vleermuizen of een rugstreeppad opgeleverd. Later in het proces was er nieuwe vertraging door aanvullende vragen van de brandweer. Daar is door alle partijen hard aan gewerkt en naar tevredenheid van de brandweer.

Nu de vergunning is afgegeven, zal deze tot 7 oktober ter visie liggen (voor bezwaren van belanghebbenden) Daarna zal de vergunning onherroepelijk zijn. We zien die komende periode met vertrouwen tegemoet. Dit past allemaal nog steeds binnen het schema waarbij de bouw in oktober kan starten.