Op donderdag 15 december zal aan de binnenzijde van de raampartij van het clubhuis een houten stofschot worden getimmerd. De banken, tafels en stoelen zullen die dag een meter van de wand worden verschoven om de timmerlieden hun werk te laten doen. Geluidsoverlast is die dag niet te vermijden.

Op vrijdag 16 december zal de luifel boven de ingang van het clubhuis worden gesloopt. Om veiligheidsredenen kan deze toegang een hele dag niet worden gebruikt. De toegang tot het clubhuis, het biljartcentrum en de tennishallen is dan alleen mogelijk via de achterdeur van het biljartcentrum. Bewegwijzering zal aangeven waar die te vinden is. Enkele biljarttafels zullen die dag worden bespeeld. Graag het verzoek om de achterdeur zo kort mogelijk open te houden ivm de kou en op een rustige manier de biljartruimte passeren om zo min mogelijk overlast te veroorzaken.

En tenslotte. Met de huidige weersomstandigheden en een heel slecht geïsoleerd clubhuis is het niet goed mogelijk om de warmte binnen te houden. De verwarming met gas staat maximaal, we doen ons uiterste best om tot verbetering te komen. Excuus voor het ongemak.