De zonnepanelen op het dak van de vierkante tennishal zijn in aantocht. De voorbereiding hiervan was een ware hordenloop maar de finish is in zicht.

Voorafgaand aan de plaatsing van de zonnepanelen op de vierkante hal, is de afgelopen weken de dakbedekking vande vierkante hal vernieuwd. De zonnepanelen kunnen op deze dakbedekking minimaal 25 jaar ongestoord hun stroomproductie leveren.

De start van de plaatsing van de zonnepanelen staat voor de tweede week van juni gepland. Dat is de week voor het OST. In die week zal begonnen worden met de aanleg van de bekabeling. Na het OST zullen de panelen op het dak worden geïnstalleerd. Naar verwachting zal de installateur het project medio juli opleveren.

Tennis- en Biljartcentrum Startbaan is hard op weg het meest duurzame sportpark van Amstelveen te worden. De grootste stap om dit te bereiken is de plaatsing van maar liefst ruim 450 zonnepanelen op het dak van de oude vierkante hal. Dit zonnepark zal 150.000 Kilowatt elektriciteit per jaar produceren, gelijk aan het verbruik van 50-75 huishoudens. Maar ook de vervanging van alle verlichting door LED verlichting draagt aanzienlijk aan de duurzaamheid bij.