Het terras wordt elke dag leger en de serre is al bijna ontruimd. De signalen zijn duidelijk. Alles wordt in gereedheid gebracht voor het spannende laatste traject van de vernieuwing van Park Startbaan: de vernieuwing en uitbreiding van het clubhuis.

Vergunning onherroepelijk!

Het vergunningstraject bij de Gemeente Amstelveen is succesvol afgesloten. Er waren geen bezwaren ingediend en op 10 oktober meldde de Gemeente dat de afgegeven Omgevingsvergunning voor de renovatie en uitbreiding van het clubhuis onherroepelijk was geworden.

Inrichting bouwplaats

Het terras zal vanaf 1 november door de aannemer ingericht worden als bouwplaats. Om de bouwplaats heen zullen hekken worden geplaatst. Hierbij wordt rekening gehouden met het toegankelijk blijven van de ingang va het clubhuis en de toegang naar baan 1.

In de eerste week van november zal direct begonnen worden met de sloop van de serre. De huidige glaswand tussen de serre en het clubhuis zal tot begin december fungeren als buitenwand. Daarna gaat ook deze wand gesloopt worden en dan zal er een houten bouwschot worden geplaatst aan de binnenzijde van de kolommen die bij deze glaswand staan. De lichttoetreding van buiten zal door dit schot sterk worden verminderd.

Anderzijds, wordt momenteel ook gewerkt aan het ‘open’ maken van de opbouw op het dak. Ongeveer ter hoogte van de bar zien we een verhoging in het plafond. Aan 3 zijden wordt deze verhoging weer van glas voorzien, zodat ook in de komende wintermaanden overdag toch licht in het clubhuis blijft komen.

Werkzaamheden

Via de website en de nieuwsbrieven zullen we alle gebruikers op de hoogte houden van de werkzaamheden. In de maanden november en december wordt er vooral gewerkt aan de fundering en de vloer van de uitbouw. Er zullen ook enkele heipalen voor de fundering de grond ingaan. Maar gelukkig blijft het heien beperkt tot één dag in de week van 14 november.

Over de werkzaamheden na december 2022 zullen we later berichten.

Overlast en hinder

De bouwwerkzaamheden vinden in de komende winter volledig plaats op het terras. Alle sport (binnen- en buitentennis, padel, en biljart) kan gewoon doorgaan evenals het Sportcafé dat (zonder serre) in iets kleinere omvang volledig blijft doordraaien. Natuurlijk zullen de bouwwerkzaamheden hinder veroorzaken. Geluidsoverlast en het aan- en afrijden van de vracht- en bestelauto’s zullen hinder veroorzaken. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt om de toegankelijkheid van de ingang van het clubhuis zoveel mogelijk te waarborgen. Ook zijn afspraken gemaakt over de veiligheid.

Voor alle hinder vragen wij jullie begrip! Het eindresultaat wordt vast mooi. maar eerst moeten we nog even door deze lastige periode heen.