Die bouwput voor de padelbanen is op ons mooie park natuurlijk geen gezicht maar dat gaat snel veranderen. Het goede nieuws is dat de Gemeente Amstelveen kortgeleden de omgevingsvergunning heeft afgegeven.

Met de leverancier van de padelkooien is recent een nieuwe planning gemaakt. Vanaf de week van 10 mei gaan de werkzaamheden weer van start. Dat zal ongetwijfeld wat overlast geven.

De bouwput moet nog iets verder worden uitgegraven en daarna worden de verschillende funderings-lagen aangebracht: eerst zand met drainage, daarna grint en vervolgens een waterdoorlatende betonlaag waarop de definitieve banen en de kooien worden gemonteerd.

Met een vlotte uitvoering zullen de padelkooien half juni beschikbaar zijn om op te spelen! En daar kijken nu al velen naar uit. We merken aan de reacties per mail en telefoon dat de belangstelling groot is.

Via de website kan er straks worden gehuurd en gereserveerd. Binnenkort zullen we de huurtarieven op de website zetten.