Afgelopen weken was er nieuws over het al enige tijd vrij liggende kavel tegenover de ingang van Park Startbaan, naast het Uitvaartcentrum Bouwens. De Gemeente heeft het plan opgevat om hier een complex woningen neer te zetten.

Het bestuur van Park Startbaan heeft aan de Gemeente Amstelveen verzocht om hierover met ons in overleg te gaan. Daarvoor hebben wij ook contact opgenomen met de overige buren van dit kavel.

Weliswaar begrijpen wij het beleid van de gemeente om zoveel mogelijk te voldoen aan de vraag naar nieuwe woningen maar wij vinden dat de gemeente ook oog moet hebben voor de belangen van de omliggende sportaccommodaties. De woontoren met maar liefst 67 woningen zal een nog hogere druk leggen op het parkeerterrein maar ook geluid en licht van onze padel- en tennisbanen zullen hinder veroorzaken bij de bewoners. De padelbanen liggen op minder dan 50 meter van de gevel en dat gaat zeker problemen veroorzaken. We kennen de taferelen die zich bij De Vliegende Hollander hebben afgespeeld met de bewoners van de naastliggende flat.

In de Gemeenteraad zijn inmiddels door de raadsfractie bbA vragen gesteld, onder andere over het gebrek aan overleg met de sportorganisaties en de te verwachten klachten en bezwaren van toekomstige bewoners. De betrokken wethouder Floor Gordon zegde toe dat er alsnog overleg met ons komt en dat op voorhand met de projectontwikkelaar een geluidsonderzoek is afgesproken.