En alweer liggen de biljarttafels en de tennisbanen leeg en is het leeg in het clubhuis. De tweede lockdown kwam al even onverwacht als de eerste.

En alweer gebruiken we deze periode om de geplande bouwtrajecten zo snel mogelijk door te zetten zodat we bij de heropening van het park de grootste overlast achter ons hebben. Lees hierover meer bij het onderwerp bouwtrajecten.

Hoelang deze gedwongen sluiting gaat duren is nog onzeker, voorlopig is een verlenging bepaald tot 10 februari 2021 maar onzeker is of het hierbij blijft.

Op het onderwerp restitutie van de huurgelden komen we na de heropening van het park terug. Immers dan weten we pas hoe lang de periode heeft geduurd.

Voor de stichting is deze lockdown financieel een hard gelag, zoals bij zoveel ondernemers. Voor de verhurende stichting bestaat geen specifieke compensatieregeling van de overheid, niet op dit moment en evenmin is deze in het vooruitzicht gesteld. De algemene regelingen die er zijn, vormen heel beperkt soelaas. Dit in tegenstelling tot de verenigingen op het park die volledig gecompenseerd werden voor de huurkosten toen het biljartcentrum en de tennisbanen gesloten waren tijdens de eerste lockdown. Het voortbestaan van de stichting staat niet op het spel maar deze sluiting zal onze reserves flink aantasten.

Wij komen er bij jullie later in het jaar op terug.