Het intensievere gebruik van de caramboletafels afgelopen winter vraagt om een frekwentere vernieuwing van de lakens. Het bestuur van het biljartcentrum heeft besloten het schema te wijzigen in 1x per 9 maanden. Uit de foto’s blijkt dat het vernieuwen van lakens geen sinecure is. Een drie man sterk team van Wilhelmina is daar bijna een dag mee bezig.