De oude vierkante tennishal zal de komende weken worden voorzien van nieuwe dakbedekking. In het onderhoudsplan was dit project pas over enkele jaren voorzien, maar we hebben het eerder in gang gezet omdat op dit dak een groot aantal zonnepanelen zullen worden geplaatst. Het werk zal in de week na Pasen worden uitgevoerd. Naar verwachting zal dit op het park nagenoeg geen overlast veroorzaken.