Ook in 2020 gaan we gestaag verder met het verder mooier maken van het park.

In april zullen de tennishallen worden geschilderd. Met name de vierkante hal krijgt een flinke restyling met een veel kleurrijkere hal tot gevolg. In de ronde hal zal het schilderwerk beperkt zijn. Ook de witte buitenkant van de vierkante hal zal een kleurtje krijgen waardoor hindering van het witte vlak op de banen 1 t/m 3 zal worden verminderd. Het schilderwerk past in het meerjarenschema van het groot onderhoud.

De vaste banken naast de buitenbanen zullen ook worden opgeknapt. Nieuwe planken en een schilderbeurt zullen het uiterlijk flink verbeteren.

En een lang gekoesterde wens van de biljarters: wij hebben eerste stappen ondernomen om vitrage voor de ramen aan te schaffen.