Intussen zijn de werkzaamheden op het park in volle gang, waarbij de projecten langzamerhand in het afrondend stadium beginnen te komen.

Project buitenbanen
Door de strenge vorst hebben de werkzaamheden twee weken nagenoeg stilgelegen. Maar deze week is er hervat, in volle vaart.

De hekken rondom zijn bijna klaar. De volgende stap is het egaliseren van de banen en het opbrengen van nieuw gravel. Daarmee is deze week begonnen. Op de volgende foto zien we het zogenaamde kilveren: met lasertechniek wordt een oude laag gravel verwijderd waarna ongeveer 2 cm achterblijft. Dit wordt geëgaliseerd en gewalst. Daarna volgen de afronding van de tegelpaden en het aanbrengen van de “ballenvangers”. Dat zijn de (verlaagde) hekken tussen de banen.

En passant is er een kapotte draineringspijp onder baan 9 verwijderd en vervangen.

 

Project kleedkamers
Het wordt mooi! Stap voor stap naar het eindresultaat.

Tegelzetten in de toekomstige kleedkamer.

Wanden en muren van de doorgang naar het biljartcentrum worden gestuct.

Het bestuur lijkt tevreden met de voortgang. Op de volgende foto de nieuwe lockers tegenover de kleedkamers.

Het biljartcentrum

De oude toegang naar het biljartcentrum is afgesloten en wordt nog gestuct en geschilderd.

Door de nieuwe toegang naar het biljartcentrum moeten ook de bar en de bruine achterwandkast worden verplaatst en aangepast.

Timmerman Charel heeft zichtbaar plezier in deze bijzondere klus: het verbouwen van de bar.

De prijzenkast is verplaatst naar de lange wand. Met dank aan Toon van der Jagt van biljartvereniging Nieuwer Amstel die de prijzen in de prijzenkast heeft schoon gemaakt.

Het nieuwe kozijn met de deuren is geplaatst. Dit is de nieuwe toegang naar het biljartcentrum.

Naar verwachting zullen de binnen-werkzaamheden medio maart gereed zijn. En dan opruimen en schoonmaken. Na half maart mogen jullie komen kijken (maar wel coronaproof, niet allemaal tegelijk). Over de buitenbanen valt op dit moment nog geen einddatum te geven. Voorlopig houden we het op 1 april. Zijn deze eerder klaar, dan melden we dat op de website of in de nieuwe nieuwsbrief in de tweede week van maart.

Vermeldenswaard is nog dat voor de padelbanen de omgevingsvergunning bij de Gemeente Amstelveen is aangevraagd. Op dit moment liggen de documenten bij de gemeente ter visie. Naar verwachting zullen de padelbanen in mei/juni worden gerealiseerd.