Onze website is nu ook in de Engelse taal beschikbaar. Uit rapportages van google was al gebleken dat 10-15% van de bezoekers van onze website een Engelstalige achtergrond heeft. En in Amstelveen heeft inmiddels 20% van de bewoners een buitenlandse achtergrond. Als service aan al deze medeburgers bieden we de vaste tekst van de website nu ook in het Engels aan.

Our website is from now on available in theEnglish language. Google told us that 10-15% of the visitors of our website have an English background. And 20% of the citizens in Amstelveen are foreigners.