Aan het begin van het jaar is het een goed moment om te kijken hoe de vlag ervoor staat met de plannen voor het clubhuis en het terras. In antwoord op diverse vragen, geeft Rein Willems, voorzitter van het bestuur van Park Startbaan en voorzitter van het ontwerpteam, antwoorden.

 Klopt het dat het ontwerpteam alweer hard aan de slag is met de voorbereidingen van de nieuwbouw? En waarmee zijn jullie zo druk?

We zijn inderdaad weer flink aan de slag gegaan. Dat moet ook wel, willen we dit jaar nog zichtbaar voortgang gaan boeken. Daarbij willen we 2 zaken aanpakken, het terras tussen clubhuis en baan 1 en de vernieuwing van het clubhuis.

Het was afgelopen jaar wachten op bericht van de gemeente, waar ging dat om?

Bij de Gemeente hadden we de vraag neergelegd naar de vergunningsprocedures waar we rekening mee moeten houden. Dat zou van belang kunnen zijn voor de planning.

Kortgeleden hebben we goed nieuws ontvangen. Bij onze planvorming hoeven we alleen rekening te houden met de gewone procedure voor een bouwvergunning, mits wij wegblijven uit de groenstrook die onze banen en het terras scheidt van de sloot langs de Beneluxbaan. De al eerder gepresenteerde schetsen voor de uitbreiding van het clubhuis en terras passen goed binnen deze grenzen.

Jullie hebben de werkwijze van het ontwerpproces veranderd? Waarom was dat nodig?

Bij de vorige bouwfase kenden we een Bouwteam. In de praktijk kwam het erop neer dat de ontwerpers in dat team aan de slag gingen en dat de overige leden van het Bouwteam onregelmatig op de hoogte gehouden werden. Dit werkte niet echt lekker. We hebben daarom besloten de ontwerpers te verenigen in een Ontwerpteam en het Bouwteam te transformeren in een Klankbordgroep. Deze namen passen beter bij de functie. Bovendien is de Klankbordgroep groter geworden, zodat naast enkele direct belanghebbenden zoals Rick Nieuwenkamp (Sportcafé), Herman Mus (groundsman) en Leo Noordman (hovenier) meer betrokken leden van de vereniging LTC Startbaan in de planontwikkeling meegenomen worden.

De Klankbordgroep begeleidt het Ontwerpteam, geeft advies en beoordeelt de plannen. Vervolgens zullen de voorstellen aan het bestuur van Park Startbaan voorgelegd worden.

De Klankbordgroep bestaat nu uit: Herman Mus, Leo Noordman, Rick Nieuwenkamp, Rachel Gans, Bonnie Sijrier, Guidi Weijel, Larissa Kapnissakis, Henk Heuvingh, en Manuel Bouwman.

Het ontwerpteam bestaat uit Eric Snoeck, Han Schooneman en Rein Willems.

Eind november vorig jaar is de Klankbordgroep voor de eerste keer bij elkaar geweest. Daarbij stonden 2 onderwerpen centraal, de terrasvernieuwing en de plannen voor de vernieuwing van het clubhuis.

Wat is het idee achter de plannen voor de vernieuwing van het terras?

De rode draad is: het clubhuis en het terras meer betrekken bij de buitenbanen.

Op korte termijn willen we het terras al lerende wijs aanpakken. Daarbij gaat het vooral om de situatie tussen het terras en de strook langs baan 1, waarop de tribune staat. Het verwijderen van de tribune levert op die plaats een ruimer terras langs baan 1 op. Dat idee is bij verschillende presentaties goed ontvangen.

De vraag is dan hoe dit gebied betrokken kan worden bij de uitbouw van het clubhuis en de terrasontwikkeling.  Gebruikmakend van de bestaande niveauverschillen, willen we dit deel van het terras inrichten zoals op bijgaande tekening is uitgewerkt. De praktijk moet leren of dit een goed zicht op de banen oplevert. Maar het kan ook dat we voor een definitieve oplossing meer met niveauverschillen van het hoofdterras bij het clubhuis en het gebied langs de banen moeten werken.  Dit is zo in de Klankbordgroep besproken en met een aannemer kijken we nu hoe we deze tijdelijke situatie snel vorm kunnen geven.

Hoever zijn jullie met de vernieuwing van het clubhuis?

De contouren voor de beoogde uitbouw zijn op papier gezet. Maar we gaan nog eens kritisch naar het programma van eisen kijken. Wat is de noodzakelijke omvang van de uitbouw? In de winter is een clubhuis met 50 zitplaatsen voldoende. Voor de zomer ligt dat niet echt anders, zij het dat dan ook het terras meer kan worden gebruikt. En natuurlijk moet er ruimte zijn voor een bestuurskamer en eventueel extra vergaderruimte. Maar moet dat zo groot zijn dat er ook één keer per jaar een algemene ledenvergadering kan worden gehouden, dat is zeer de vraag.

Een ander aandachtspunt is de ruimte die ontstaat achter de nieuwe uitbouw van het clubhuis. Welke functie geef je daaraan, hoe is die ruimte bereikbaar, etc. Op de tekening is duidelijk zichtbaar dat hier een ruimte ontstaat die verschillende kansen biedt.  Deze vragen worden momenteel in het ontwerpteam en vervolgens met de Klankbordgroep besproken.

Heb je al enig idee wanneer de uitvoering van de nieuwbouw plaats zal vinden?

We streven ernaar om voor de zomervakantie de planvorming in grote lijnen afgerond te hebben. Op dit moment zijn we al met mogelijke aannemers in overleg, om hen in de uitwerking van de plannen mee te nemen. Rekening houdend met de bouwvergunningsprocedures verwachten we einde 2022 of begin 2023 de eerste stappen te kunnen gaan zetten.

Er is nu weer een lockdown (geweest); dat gaat weer gepaard met verlies aan inkomsten voor Park Startbaan. Is dat een gevaar voor de financiering van de nieuwbouw.

Tijdens de presentatie van Park Startbaan in september hebben we aangegeven dat Park Startbaan over een redelijke kas beschikt en dat dergelijke investeringen vooral betaald zullen worden vanuit onze lopende kasstroom. Maar, duidelijk is dat de lockdowns daar niet bij helpen. Maar we blijven optimistisch dat het toch gaat lukken.

Hoe worden gebruikers van het park over de voortgang op de hoogte gehouden

We zijn weer hard aan de slag en via de nieuwsbrieven zullen we je op de hoogte houden. Maar kijk ook goed op de informatie-zuil in het clubhuis. Daar zullen we de veranderende situatie zo goed mogelijk visualiseren. En heb je vragen over de bouwprojecten, aarzel niet en stel deze aan ons via info@parkstartbaan.nl