Nieuwsgierig geworden door de berichten over alle positieve ontwikkelingen op Park Startbaan, besloot Herbert Raat het park op 7 oktober met een informeel bezoek te vereren.

Vier jaar geleden was Raat als wethouder nauw betrokken bij de besluitvorming het park te privatiseren, evenals Peter Bot, lid en oud-voorzitter van LTC Startbaan, destijds wethouder van sportzaken. Peter Bot was ook bij dit bezoek aanwezig.

Het bestuur van Park Startbaan gaf een korte presentatie over de ontwikkelingen van de afgelopen vier jaar met een blik op de nabije toekomst. Hierna volgde een rondleiding op het park.

In het nagesprek feliciteerde Herbert Raat het bestuur met de bereikte resultaten. Hij bedankte het bestuur meermalen voor de geleverde inspanningen mede namens de Amstelveense (sport)gemeenschap.Hij beloofde zeker terug te komen na de voltooiing van het vernieuwingsproces.