Vrijwel alle particuliere contractanten die afgelopen winter een baan huurden, hebben een optie genomen op een nieuw contract komende winter. Voor de enkele uren die zijn vrij gekomen, hebben zich alweer nieuwe contractanten gemeld.

Daarbij hebben sommigen van jullie vragen gesteld die ook voor de hele groep huurders van belang zijn.

Allereerst de vraag betreffende het risico van vooruitbetaling. Als het park onverhoopt de komende winter geheel of gedeeltelijk gesloten zal zijn ten gevolge van de coronapandemie, wat gebeurt er dan met de vooruitbetaalde gelden? Wie draagt dan het financiële risico?

Ook werd de angst uitgesproken dat de stichting misschien failliet zou kunnen gaan. 

Welnu, dat laatste kunnen we met klem tegenspreken. De opgebouwde reserves zijn zodanig dat een gedwongen sluiting de komende winter niet tot faillissement zal leiden. Die reserves zijn weliswaar bedoeld voor groot onderhoud, maar uiteraard gaat het voortbestaan van het park voor!

Over het risico bij onverhoopte sluiting de komende winter zullen wij in een later stadium meer zekerheid geven voordat contractanten een nieuwe factuur voor de komende winter ontvangen. Daarop komen wij zeker terug.