Op het park merken we er niet veel van. De mannen die op het dak van de vierkante hal en van het biljartcentrum de voorbereidingen doen voor de plaatsing van de zonnepanelen, blijven uit het zicht en doen bijna geruisloos hun werk. Op de hete dagen die we momenteel meemaken, was het echter niet mogelijk om op het dak te werken.

De werkzaamheden zijn ook een aantal keren opgeschort omdat de juiste materialen niet op tijd werden geleverd (zonnepanelen zijn hot momenteel!) maar naar verwachting zal de installatie vanaf 12 augustus onze eigen groene stroom gaan produceren! De installatie heeft een capaciteit van ongeveer 150.000 kWh op jaarbasis. Door subsidies van de Rijksoverheid en van de Gemeente Amstelveen zal deze investering in ongeveer 5 á 6 jaar worden terugverdiend.