Bericht aan alle huurders van tennis en biljart en aan de leden van de verenigingen

Dit zijn moeilijke tijden voor ieder van ons. Het grootste belang is natuurlijk onze gezondheid. Sporten, tennissen en biljarten, komt echt wel weer als deze crisis voorbij is.

Maar in zo’n crisis is het belangrijk optimistisch te blijven en te blijven zoeken naar licht aan het eind van de tunnel.

UPDATE: Wij stuurden u bericht over de sluiting van het park tot 6 april, maar op 31 maart heeft de regering deze verplichte sluiting verlengd tot 28 april. Een week voor die datum zal besloten worden wat er na 28 april gaat gebeuren.

Dezer dagen stuurt de administratie aan de vaste particuliere huurders van de tennisbanen (niet de trainers of verenigingen) een mail met het verzoek om weer te reserveren voor de winterbanen 2020-2021. We hebben hierin een passage opgenomen met een speciale coronakorting. Graag uw aandacht hiervoor en het verzoek om zo spoedig mogelijk te reageren, in ieder geval vóór 1 juli. Er is veel interesse voor de winterbanen!

Met de biljartverenigingen hebben we al rechtstreeks contact opgenomen over de contracten van het tweede kwartaal.

Verder staat de losse verhuur van tennis en biljart natuurlijk compleet stil tot het park weer opengaat.

Zo zal ook de stichting stap voor stap inkomsten gaan missen, terwijl de grotendeels vaste kosten gewoon doorlopen. Hoewel het verlies substantieel is, is het te gering om voor staatssteun in aanmerking te komen. Met onze reserves zullen we dit, zoals het er nu uitziet, kunnen opvangen, mits de sluitingsperiode slechts enkele maanden duurt.

Maar wij hopen stellig dat dit een tijdelijke crisis is. We blijven optimistisch over de toekomst. Dat optimisme is gerechtvaardigd gezien de goede ontwikkelingen van Tennis- en Biljartcentrum Startbaan van de afgelopen jaren.

Dat optimisme willen we ook uitstralen door de facelift die we de tennishallen en het biljartcentrum momenteel geven, en wel op korte termijn. We hebben de sluiting aangegrepen om onderhoudswerk uit te laten voeren. Zie hiervoor het bericht hieronder.

Met al deze activiteiten hopen we nieuwe impulsen te geven aan de verdere bloei van ons park in het post-corona tijdperk.

Wij wensen u veel sterkte en gezondheid toe! En hopelijk tot gauw!

Het bestuur