Het bestuur van Park Startbaan heeft enkele belangrijke besluiten genomen richting de nieuwbouw van het clubhuis.

Allereerst is besloten om het project in bouwteamverband met aannemer AvoKoenen voor te bereiden en uit te voeren. Gezamenlijk zal door het ontwerpteam en de aannemer gewerkt worden aan het plan binnen het afgesproken budget. Aan het plan ligt een eveneens goedgekeurd globaal Programma van Eisen ten grondslag.

De keuze voor de bouwteam-vorm geeft grote voordelen.

De aannemer is verantwoordelijk voor de stukken die nodig zijn voor de Gemeentelijke omgevingsvergunning. Bovendien kan er in een hoog tempo worden gewerkt. Er is bijvoorbeeld nu al opdracht gegeven voor het maken van de constructieberekeningen en de tekeningen ten behoeve van de vergunningsaanvraag.

De voorstellen zijn in het ontwerpteam en de klankbordgroep besproken, en na constructieve discussies op een aantal punten bijgesteld.

De besluiten om in bouwteamverband verder te werken en de vaststelling van het budget zijn recent door de Raad van Toezicht van Park Startbaan goedgekeurd.

Met de aannemer is de volgende planning gemaakt:

  • Voorbereidende documenten en tekeningen voor de vergunning in maart en april;
  • Vergunningsaanvraag bij de Gemeente in mei;
  • Vergunningsafgifte uiterlijk in augustus;
  • Start bouw oktober;
  • Oplevering maart 2023.

Op basis van deze planning zal de bouw in het winterseizoen plaatsvinden en klaar zijn voordat het buitenseizoen begint. De werkzaamheden in het oude deel van het clubhuis kunnen dan aansluitend plaatsvinden als de nieuwbouw al te gebruiken is, na 1 april 2023 dus. Uiteraard is dit nog een grofmazige (en ook een optimistische) planning. We werken nog aan alternatieve scenario’s voor als er onverhoopt tegenvallers ontstaan.

Dit is allemaal heel goed nieuws!

Er zijn natuurlijk nog veel details in te vullen. De voortgang van het project zullen we heel regelmatig in de Park Startbaan-nieuwsbrief met jullie delen. Heb je vragen of wil je reageren? Je krijgt van ons altijd antwoord. Stel ze dan via info@parkstartbaan.nl.

Voor nu past een groot woord van dank aan het ontwerpteam en de klankbordgroep voor de inspanningen van de afgelopen maanden bij het nemen van deze belangrijke stappen.