Met ingang van zaterdag 25 september veranderen de corona regels. Geen 1,5 meter maatregelen meer, maar dan is wel het tonen van de corona-checkapp verplicht om vrije toegang tot horeca, ook op sportaccommodaties, te reguleren. Alleen wanneer en waar precies in ons Sportcafé?

Waar is een coronatoegangsbewijs nodig?

De situatie op ons Park lijkt misschien wat gecompliceerd, omdat het Sportcafé ook toegang geeft tot de kleedkamers, de tennishallen en het biljartcentrum. Omdat je voor het gebruik van kleedkamers, toiletten en sportruimtes niet hoeft te beschikken over een coronatoegangsbewijs gelden voor alle personen, van 13 jaar en ouder, die het clubhuis willen bezoeken, de volgende regels:

  1. Als je binnen in het Sportcafé aan een tafel of aan de bar – zowel staand als zittend – hapjes of drankjes nuttigt moet je een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Die regel geldt ook als je in de biljartzaal drankjes of hapjes nuttigt.
  2. Op het terras geldt die verplichting niet. Zodra je binnen gaat zitten, geldt de verplichting om je coronapas te tonen weer wel.
  3. Als je alleen door het Sportcafé loopt om naar biljartzaal, tennishallen, toiletten of kleedkamers te gaan is er geen verplichting om je coronabewijs te tonen. Natuurlijk weer wel als je van de horeca gebruik gaat maken, bijvoorbeeld om al vast een drankje te nemen.

Hoe wordt het gecontroleerd?

Bij gebruik van de horeca in het Sportcafé ben je verplicht je coronatoegangsbewijs te kunnen tonen en moet je je bovendien kunnen identificeren als degene, die bij dat toegangsbewijs hoort.

Wat wordt geaccepteerd als coronatoegangsbewijs?

Het gaat alleen om de bekende corona-checkapp, met de informatie over de vereiste vaccinaties. Het ‘gele boekje’ geldt niet.
De corona-checkapp bevat ook de informatie over het herstelbewijs voor het geval je corona gehad hebt of het bewijs dat je beschikt over een negatieve test die niet ouder dan 24 uur is.

Waarom is dit belangrijk voor ons allemaal?

Het is in ieders belang om controle over de corona-verspreiding te houden. Daarmee verklein je de kans op besmetting. Het is een nare ziekte en met deze regels voorkom je ook verdergaande maatregelen als nieuwe lockdowns. Maar het is ook belangrijk om te weten, dat bij overtreding van de regels, Rick als exploitant van het Sportcafé en jij als bezoeker het risico loopt op (hoge) boetes.
Laten we elkaar daarvoor behoeden en ons aan deze eenvoudige regels houden.

Het bestuur van Park Startbaan.